تاریخ برگزاری:6 مهرماه**8:30الی12:30**مدت زمان دوره:8 ساعت**مدرس:مهندس هاشمی بنی**لینک کلاس: 

https://online.lmsnoavaranalborz.com/ch/pnumatic**زمان فعال شدن لینک:نیم ساعت قبل ازساعت شروع کلاس**شماره تماس کارشناس اجرا: 03136702522